Kultura podjetja

Temeljne vrednote

2

Iskreno
Družba se vedno drži načel človeško usmerjenega, poštenega delovanja, najprej kakovosti in zadovoljstva strank.
Konkurenčna prednost našega podjetja je takšen duh, vsak korak naredimo s trdnim odnosom.

Inovacije
Inovacije so bistvo naše timske kulture.
Inovacije prinašajo razvoj, moč,
Vse izvira iz inovacij.
Naši zaposleni inovirajo koncepte, mehanizme, tehnologijo in upravljanje.
Naše podjetje se vedno aktivno prilagaja spremembam strategije in okolja ter se pripravlja na nove priložnosti.

Odgovornost
Odgovornost daje vztrajnost.
Naša ekipa ima močan občutek odgovornosti in poslanstva do strank in družbe.
Moč te odgovornosti je nevidna, vendar jo je mogoče čutiti.
Bil je gonilna sila razvoja našega podjetja.

Sodelovanje
Sodelovanje je vir razvoja, skupno ustvarjanje situacije, v kateri vsi zmagajo, pa velja za pomemben cilj razvoja podjetij. Z učinkovitim sodelovanjem v dobri veri si prizadevamo integrirati vire in se medsebojno dopolnjevati, da bodo strokovnjaki v celoti izkoristili svoje znanje.

Poslanstvo

Illustration of business mission

Optimizirajte energetski portfelj in prevzemite odgovornost za omogočanje trajnostne prihodnosti.

 Vizija

arrow-pointing-forward_1134-400

Zagotovite rešitev na enem mestu za čisto energijo.

ŽELITE DELATI Z NAMI?