Kultura podjetja

Temeljne vrednote

2

Pošten
V podjetju se vedno držimo načela usmerjenosti k ljudem, poštenega delovanja, kakovosti na prvem mestu in zadovoljstva strank.
Konkurenčna prednost našega podjetja je tak duh, da vsak korak naredimo s trdno držo.

Inovativnost
Inovativnost je bistvo naše timske kulture.
Inovativnost prinaša razvoj, moč,
Vse izhaja iz inovativnosti.
Naši zaposleni uvajajo inovacije na področju konceptov, mehanizmov, tehnologije in upravljanja.
Naše podjetje se vedno aktivno prilagaja spremembam v strategiji in okolju ter se pripravlja na nastajajoče priložnosti.

Odgovornost
Odgovornost daje vztrajnost.
Naša ekipa ima močan občutek odgovornosti in poslanstva do strank in družbe.
Moč te odgovornosti je nevidna, vendar jo je mogoče čutiti.
Je bila gonilna sila razvoja našega podjetja.

Sodelovanje
Sodelovanje je vir razvoja in skupno ustvarjanje situacije, v kateri zmagamo, velja za pomemben cilj razvoja podjetja.Z učinkovitim sodelovanjem v dobri veri si prizadevamo za povezovanje virov in medsebojno dopolnjevanje, tako da lahko strokovnjaki v celoti izkoristijo svoje strokovno znanje.

Poslanstvo

Ilustracija poslovnega poslanstva

Optimizirajte energetski portfelj in prevzemite odgovornost za omogočanje trajnostne prihodnosti.

Vizija

puščica-usmerjena-naprej_1134-400

Zagotovite rešitev za čisto energijo na enem mestu.

ŽELITE SODELOVATI Z NAMI?